Sunday, January 23, 2011

Viceprimarul şi Moara Roşie


Descopăr cu oarece întârziere un material publicat în TIMPUL, despre soarta Morii Roşii.

Aflu că Primăria se dă cu părerea despre starea de conservare a monumentului, prin vocea viceprimarului, un oarecare Nistor Grozavu, şi decide că: "...solicităm Ministerului Culturii chestiunii privind exluderea imobilului din str.Moara Roşie, 5, mun. Chişinău (fostă moară cu aburi) din registrele respective, în ordinea stabilită, pentru ca ulterior să fie posibilă eliberarea autorizaţiei de desfiinţare"; iar mai sus citim această motivaţie: "construcţia respectivă... prezintă risc real de ruinare şi nu este pasibilă restaurării pentru a exclude acest pericol. Această concluzie este bazată atît pe raportul de expertiză nr. 219-04-05/T efectuat de către Direcţia verificare şi expertizare a proiectelor de construcţii a Inspecţiei de Stat în Construcţii cît şi pe investigaţiile efectuate recent la faţa locului de către specialiştii în domeniu". În coada acestui document care propune demolarea Morii Roşii se mai conţine ceva: "considerăm oportun a propune Ministerului Culturii, de comun acord cu autorităţile locale şi Academia de Ştiinţe să revizuiască lista monumentelor ocrotite de stat, şi să o reactualizeze"!
De fapt, miza întregului document aceasta este: "purecarea" şi "epurarea" Listei Monumentelor ocrotite de Stat! Grozavu solicitat de reporterul TIMPUL-ui zice că Moara Roşie poate fi păstrată prin trei metode:
1. "Ea poate fi păstrată, dar cu sume enorme, ar costa cât câteva clădiri de locuit cu câte o sută de apartamente. Însă nu ştiu cine şi ce ar dori în schimb pentru asta".
2. "O altă variantă ar fi dezmembrarea piatră cu piatră, iar după aceea, din aceleaşi materiale, refăcută înapoi."
3. "A treia variantă - dacă o demolăm, ea încetează să mai fie monument de arhitectură, chiar dacă se restabileşte în aceleaşi formă şi dimensiune."

"Varianta 2" a fost propusă de mine şi de întreaga experienţă a lumii restauratorilor deja cu ceva vreme în urmă, doar că variantele cele bune nu trebuie să vină dinspre specialişti şi "societatea civilă", ci dinspre funcţionari, care trebuie să-şi adune capital politic, credibilitate etc.

Ce răspunde Ministerul Culturii la această solicitare venită dinspre Primăria Chişinău? Iată răspunsul acestui organism, emis sub nr. 03-09/3523 din 27.12.2010:
"Ministerul Culturii (MC) consideră „inoportună şi inadecvată din punct de vedere juridic intenţia SRL Glorinal de a demola Moara Roşie. Potrivit viceministrului Culturii, Gheorghe Postică, Parlamentul RM este unicul organ care este în drept să ia o decizie de modificare a Registrului monumentelor ocrotite de stat, la propunerea MC. „Cred că ar fi bine să se propună un proiect de restaurare a acestui edificiu, să fie valorificat, astfel să fie creat un centru de artă, un centru expoziţional sau chiar un centru de pregătire pentru o eventuală şcoală de restaurare”, este de părere Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor. În ceea ce priveşte un eventual proiect de restaurare, Ştefăniţă ne-a spus că acesta trebuie examinat de Consiliul naţional de experţi pentru protecţia monumentelor". Etc.

Suntem oricum într-un punct mort, căci nimeni nu-şi asumă acţiuni concrete, ci doar se apelează la un ping-pong birocratic, ineficient şi contraproductiv din moment ce Moara Roşie se poate prăbuşi în orice moment. Acest fapt este real, şi nu trebuie nicidecum subestimat! Ministerul Culturii TREBUIE să dispună o intervenţie de urgenţă, iar acest lucru îl scriam încă din 29 aprilie 2009. Mîine-poimîne sunt doi ani de atunci, şi ce s-a întîmplat, în afara faptului că în mai a aceluiaşi an apărea pe faţadele monumentului avertizarea: "Atenţie! Imobil avariat. Nu parcaţi". Doar maşinile contează în acest caz?

Consider cu tărie că monumentul Moara Roşie este infinit mai important decît orice maşină, de orice marcă sau preţ ar fi aceasta...Dar cînd, totuşi, va veni momentul salvării acestuia de la pieire, şi ziua punerii sale în valoare?

Pentru posteritate!