Tuesday, March 20, 2007

Gînduri pe lîngă ziduri surpătoare...

M-am bucurat foarte mult să constat că la scurtă vreme de la lansarea acestei pagini am găsit susţinere şi încurajare din partea mai multor persoane care înţeleg importanţa şi necesitatea salvării acestui monument de arhitectură industrială. Am acum şi susţinerea câtorva membri ai secţiei moldoveneşti a ICOMOS, ceea ce mă face încrezător în stringenţa demersului meu, mai mult de natură artistică, decît administrativ-politică, e drept. Eu cred că monumentele se salvează prin compromisuri, inginerii politice, interese de clan, dar se pot salva şi prin bun-simţ, eforturi comune, pricepere, profesionalism. Vremurile noastre sînt ostile conservării patrimoniului cultural, de aceea în acest context este mult a munci măcar să ne opunem demolărilor şi schimonosirilor, cosmetizărilor acerbe (de tipul mănăstirilor Căpriana, Curchi, Ţîpova, a mai multor faţade din Chişinău...). Fireşte, cele dintîi sînt ireversibile, celelalte doar incomensurabil nocive. Dar nici nu se pot concepe proiecte de restaurare şi conservare pentru monumente, ale căror funcţiune nu mai e de actualitate, fără a te gîndi la o re-conversie sau la o refuncţionalizare. Acumulările de capital din acest segment al istoriei noastre nu prevăd investiţii în trecut, ci doar în viitor. Aproape că ajungi să te bucuri cînd o societate staţionează într-o subdezvoltare controlată, căci monumentele nu intră deloc în "planul de supravieţuire", şi deci, sînt lăsate (neglijate) în voia soartei...Dar vine acel soroc în care ruinele devin periculoase, subversive, atîţătoare. Iată, vremea aceasta a venit pentru Moara Roşie - trebuie salvată urgent de la pierire, de la o prăbuşire irecuperabilă!